2024-05-23

Ден: 22.04.2021

Петицията вече е входирана в различни държавни институции в България, сред които са 45-то Народно сънрание, Президента...
Поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната...
"Благодаря за подкрепата, която авторите на книгата дадоха за българската ваксина. България има традиции, има и възможност...