Home » Archive

Articles Archive for 3 април 2021

Авторски страници, политика »

[3 апр. 2021 | No Comment | ]

Едно от най-добрите места за набиране на информация за партиите би трябвало да е държавната Сметна палата на Република България, с над 400 държавни високоплатени служители и специалисти, част от които осъществяват финансовия контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното…

Авторски страници »

[3 апр. 2021 | No Comment | ]

Въпреки клетвите на инвеститора, че прилага “нулево заустване” на отпадъчни води, които се използвали в оборотен цикъл след пречистване, а пречистените излишни води щели да се заустват под Крумовград… три отделни и независими една от друга проверки на сдружение “Балканка”, РИОСВ – Хасково и Басейнова дирекция – Пловдив от есента на миналата и началото на тази година показаха, че тези твърдения на инвеститора не са верни.