2024-04-16

Година: 2021

Партия "Велика Украйна" смята, че президентско-парламентарният модел на управление на държавата в сегашния му вид е основният...
На сайта на БНР е публикуван коментар на доц. Александър Сивилов в предаването "Политически НЕкоректно", с подзаглавие...