Home » Archive

Articles Archive for 21 април 2021

Избрано, политика »

[21 апр. 2021 | No Comment | ]

Очевидно е, че за седем работни дни парламентът не би успял да направи обемна и цялостна реформа на изборното законодателство. Въпросът е за какво различните партии ще постигнат мнозинство и какво ще бъде прякото отражение на промените върху избирателите.

Авторски страници, литература »

[21 апр. 2021 | No Comment | ]

На следващата сутрин свещеникът дядо Януари намери бездиханното тяло на нощния пазач близо до гроба й, празната манерка от вино се търкаляше до него. Някъде наблизо свободният дух на Ели оплакваше неосъществената си любов.