2024-07-13

Месец: май 2021

Съчетаването на ефекта на Дънинг-Крюгер с яростно, хистероидно поведение и с арогантни, ехидни усмивки има бедствени последици:...
Дебатът за оръжията в САЩ отново е на дневен ред, в момент на политическо разделение и задълбочаване...
- Какво направи ДАНС по хилядите сигнали за корупция срещу политици от бившият кабинет? - Какво направи ДАНС...