2024-04-21

Ден: 30.04.2021

Съставът на Централната избирателна комисия (ЦИК) се редуцира до 15 души, а председателят, заместник-председател и секретарят ще...
Представителите на новата конфедерация се обявиха като алтернатива на "казионните синдикати". Те заявиха, че ще са независими...