Home » Archive

Articles Archive for 7 април 2021

Авторски страници, българи зад граница »

[7 апр. 2021 | No Comment | ]

Втората виртуална среща на български организации в САЩ и Канада се проведе на 21 март 2021 г. На тази среща се утвърдиха работните групи, които да ни помогнат да развием национални инициативи и проекти…

Авторски страници, българи зад граница »

[7 апр. 2021 | No Comment | ]

Дефицитът на смели (на дела) и изявени национални водачи води до тежки компромиси с правните и етичните норми в политиката и бизнеса. Именно тогава в управлението се появява и един друг (междинен) тип управляващи, наречени конформисти. Поради това следва и логичната, подсъзнателна реакция на общността – да се отърве от йес-мените, като избира за лидери отново лица с противоположен на тях, диктаторски стил на поведение и управление.