2024-07-12

Ден: 04.09.2014

Статистиката за броя на населението с постоянен адрес на територията на различните общини в България за 2015...