2023-09-25

Nik

Дали, ако ти не трепереше от страх пред насилника-довчерашен властник и не се криеше зад безличната анонимност...