2024-04-23

Ден: 15.09.2014

Тази „епоха на комуникацията” всъщност е епоха, в която не се общува истински. Избягваме контактите „очи в...
Фискалният резерв, който трябва да покрие дефицита по държавния бюджет, е висок само на хартия. Към края...
На 6 септември 2014 г. започна третата творческа година на Детско студио „Телевизионери“ в Чикаго. След изпълнена...