2024-03-04

Ден: 01.09.2014

Фестивалът е посветен на хоризонтални алтернативи на системата - икономически, социални, политически, екологични. Всички, които желаят, могат...