2024-04-16

Ден: 18.09.2014

Временните Обществени съвети на българите в чужбина спечелиха важно дело във Върховния административен съд (ВАС) срещу Централната...