2024-05-19

Ден: 08.09.2014

Недопустимо е община Босилеград, която използва щедрата братска солидарност и хуманитарна и медицинска помощ от България, да...
Хората плачат само с дрехите на гърба си. Това са най-бедните хора, в най-бедните региони. Недържавата отпуска по 325...