2024-04-23

Ден: 13.09.2013

В четвъртък Европейският парламент (ЕП) гласува резолюция за промяна на правилника на Европейския съюз (ЕС) за визите,...
"Председателят Манол Златанов по заповед на Окръжния началник бе дал сведения, че от всяко село ще събере...