2024-05-19

Ден: 25.09.2013

Законодателството за отглеждане на ГМО в България е било внимателно следено и привържениците на ГМО са активно...
Приятелите на Пламен Горанов, обединени във фондация, носеща неговото име, са написали това писмо поради безпокойството си,...
Необходимостта от срещи и разговори между учители от български училища в чужбина и обмяната на информация, споделяне...