2023-09-25

Ден: 24.09.2013

Темата за гурбетчийството, разширена в тема за българското преселение по света, не е нова. Доказателство за това...