2023-12-07

Ден: 26.09.2013

Оригиналният ръкопис на публикуваният тук секретен доклад на легационен съветник Мильо Милев до министър-председателя Богдан Филов се...