2024-02-29

Ден: 29.09.2013

О.р. полковник от МВР Венелин Павлов е изпратил до председателя на Народното събрание Михаил Миков Докладна записка,...