2023-02-01

Mariana Hristova

Юбилейният концерт „История - памет - съвремие“, който подготвихме, проследява линията на поуките от миналото ни, заветите...