2024-07-17

Mariana Hristova

Срещи в САЩ с преводача Анджела Родел, основно свързани с представянето на англоезичното издание на романа "Случаят...
Невена Дишлиева-Кръстева (Издателство ICU) и преводачът Крум Крумов в Общество за поезия и литературна проза "Глаголницата" (видео)
Състезанието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, а победителите - наградени от...