2022-01-20

икономика

За почти четвърт век преход продължаваме да оглозгваме и опоскваме създаденото през презрените 45 години социализъм. Съдържимото...
Научната система може и трябва да стане локомотив на икономиката, която да бъде икономика на знанието. Аз...