2022-05-18

икономика

Научната система може и трябва да стане локомотив на икономиката, която да бъде икономика на знанието. Аз...
В държавата няма пари. Резервът играе на и под санитарния минимум – приходите са слаби. С Постановления...
Представители на ръководството на Северноамериканско-българска търговска камара (NABCC) посетиха Българската търговско-промишлена палата и се срещнаха с председателя...