2022-08-10

икономика

Българският бизнес има възможности за растеж в страните от Залива и Централна Азия, като алтернатива на традиционните...
През 2010 г. (в сравнение с предходната 2009 г.) средният доход на домакинствата намалява, равнището на бедност...