2022-01-17

икономика

През 2010 г. (в сравнение с предходната 2009 г.) средният доход на домакинствата намалява, равнището на бедност...