2024-07-12

Месец: септември 2019

Имаме слаби, неефективни, разядени от корозията на безполезността, корумпирани, антидемократични, ужасно поддаващи се на политически натиск и...
Но установените от науката факти са неопровержими. Човечеството не може да продължи да живее така, както то живее. Ала...