2024-05-18

Ден: 05.09.2019

И така, вземайки веднъж решение Съветът по гражданството по случая Сашко Атанасов - неговата молба за гражданство...
"По този начин всички опити за достъп до правосъдие в страната бяха изчерпани, жалбите не бяха разгледани...