Home » Archive

Articles Archive for 5 септември 2019

Авторски страници »

[5 сеп. 2019 | No Comment | ]

Дисциплинарен състав към Висшия съдебен съвет, в лицето на Даниела Марчева – председател, Вероника Имова и Боян Магдалинчев – членове, е взел решение да предложи на Съдийската колегия на ВСС да наложи на съдия Методи Лалов дисциплинарно наказание и да го понижи в ранг. Методи Лалов, който е бивш председател на Софийския районен съд, подаде преди повече от месед остава от СРС, но тази оставка още не е гласувана от ВСС. Вместо това има предложение за дисциплинарно наказание и понижаване в ранг.

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[5 сеп. 2019 | No Comment | ]

И така, вземайки веднъж решение Съветът по гражданството по случая Сашко Атанасов – неговата молба за гражданство да получи отказ, понеже според Съвета няма категорични доказателства за неговия български произход, като при това не му е била дадена възможност от Министерство на правосъдието да предостави допълнителни документи за наличието на „възходящ българин“, след това кандидатът за гражданство се оказва, че не може да направи нищо, за да преразгледат неговата преписка. Той според Съвета по гражданството и Министерство на правосъдието не е етнически българин и не заслужава българско гражданство. Нито удостоверението за български произход, получено от ДАБЧ, е имало значение за Съвета по гражданството, нито това, че доказването на „възходящ българин“ за граждани на РС Македония е по принцип доста трудно, защото исторически безспорният български корен и произход на създадения с много фалшификации отделен македонски народ е затриван там в продължение на повече от век. Сашко Атанасов има първи братовчед българин от Македония, получил БГ гражданство, но вероятно общите баба и дядо на тези двама първи братовчеди в единия случай са българи, а в другия – не са…

Авторски страници »

[5 сеп. 2019 | No Comment | ]

„По този начин всички опити за достъп до правосъдие в страната бяха изчерпани, жалбите не бяха разгледани по същество, изчерпани бяха всички правни средства за защита на национално равнище и не са изминали повече от шест месеца от постановяване на съдебните актове.
Моля, като се запознаете със случая, да се произнесете налице ли са твърдените нарушения на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.“