Home » Archive

Articles Archive for 7 септември 2019

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[7 сеп. 2019 | No Comment | ]

И в случая с г-н Колев се оказва, че на кандидата за гражданство не е била дадена техническа възможност да приложи нови документи за доказване на български произход. И в този случай Съветът по гражданството е решил, че няма категорични доказателства за такъв произход, въпреки че не този орган удостоверява български произход; и кандидатът, молейки по-късно министъра на правосъдието за преразглеждане на неговата преписка, е получил отговор, че веднъж взето решение от Съвета по гражданството, то не се преразглежда. И в този случай това, че кандидатът е РС Македония, където доказването на условието „възходящ българин“ се доказва доста трудно, не е имало значение за съответните чиновници в Министерство на правосъдието и Съвета по гражданството.