2023-12-07

Ден: 02.09.2019

От момента на сключването на Пакта за ненападение “Рибентроп–Молотов” до германската атака изминават една година и девет...