2024-04-23

Ден: 28.09.2019

Но установените от науката факти са неопровержими. Човечеството не може да продължи да живее така, както то живее. Ала...