2024-05-24

Месец: ноември 2014

Д-р Хамер смята, че болестта се предизвиква единствено от шок, за който сме напълно неподготвени. Това означава,...
Проблемът с България е, че тя е сред първите във всички възможни индикатори за бедност и неравенство....
Нима българското население, и в частност българският Народ като общностна група, не страда вече над 25 години...