2023-09-23

Ден: 28.11.2014

"Вярата в човека и в неговото достойнство беше в центъра на амбициозния политически проект, наречен Европейски съюз,...