2024-07-14

Ден: 14.11.2014

Речта, която касае първото споменаване на новата държава, възникнала в европейските владения на Византия, е произнесена на...