2024-04-16

Ден: 11.11.2014

Учители от СОУ “Д. Гачев” в кв. “Изток” разказаха, че често техни ученици от ромски произход, изповядващи...