2024-05-26

Ден: 13.11.2014

Българската търговско-промишлена палата не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет на страната за 2014 г.,...