2024-05-26

Ден: 03.11.2014

Днес фотографката Лидия Петрова се самозапали пред президентството. Направи го, без никой да предугади намеренията й, без...