2024-05-27

Месец: ноември 2014

"Вярата в човека и в неговото достойнство беше в центъра на амбициозния политически проект, наречен Европейски съюз,...
Олигарси и инвестиционни компании в Източна Европа купуват вестници и други медийни организации, предизвиквайки сериозна тревога за...