2024-07-17

Месец: декември 2014

Гетосур означава славното слънце. Частицата гет е сродна на тракийския етноним гети - славни, прославени; обяснение получаваме...
БСП Лява България предложи изменения в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които отразяват необходимостта...