2024-06-25

Ден: 25.11.2014

Проблемът с България е, че тя е сред първите във всички възможни индикатори за бедност и неравенство....
Нима българското население, и в частност българският Народ като общностна група, не страда вече над 25 години...