Home » Archive

Articles Archive for 16 януари 2013

Избрано »

[16 ян. 2013 | 2 коментара | ]

Астрономите се натъкнаха на най-старата звезда, намираща се на 190 светлинни години от нашата Слънчева система – звездата HD 140283 е намерена преди около век. Учените осъзнават, че тя е доста стара, защото се състои от хелий и водород (по-тежки елементи просто не са съществували толкова рано в живота на Вселената), но едва наскоро възрастта й е определена с точност. Оказва се, че звездата е на приблизително 13,9 милиарда години, което би я направило дори по-стара от Вселената (чиято възраст е 13,75 млрд. години). Астрономите признават, че е възможна грешка в рамките на 700 милиона години и едва ли звездата е съществувала преди всичко останало да се появи.

Авторски страници, българи зад граница »

[16 ян. 2013 | No Comment | ]

Стенограма на дебата от КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЛИТИКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА”, провела се на 7 и 8 ноември 2012 г., под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова (Първи ден)

българи зад граница, Е-Списание »

[16 ян. 2013 | No Comment | ]

По информация от президентската администрация, вицепрезидентът Маргарита Попова е осъществила работна среща с членове на кабинета във връзка с петицията „Българи в чужбина против ЗЗО” и писмото на фондация „Приятели на Чикаго” до вицепрезидента по същия проблем.

българи зад граница, Избрано »

[16 ян. 2013 | No Comment | ]

Според концепцията на външно министерство трябва да се регламентира държавен фонд със средства за съдействие на българи зад граница, като външният министър не отговори на въпрос колко средства според него трябва да бъдат заложени в него. Възможно е обаче да се обвърже отпускането на средства от фонда с наличието на застраховка.
Идеята е от този фонд българската държава да може да ползва средства и да реагира в моменти на кризи, евакуации, както и при индивидуални случаи, когато гражданите нямат средства за документи или за собственото си репатриране.
Ще се мисли и за въвеждане на доброволен регистър на пътуващите граждани. По детайлно ще бъдат разписани отговорностите на държавата в случаи на задържани българи зад граница, за българи жертви на трафик или пострадали при терористични актове.

българи зад граница, Е-Списание »

[16 ян. 2013 | 2 коментара | ]

На сайта на българското Външно министерство е качена Концепция за Закон за консулското съдействие и консулските услуги, които българската държава предоставя на българските граждани, българските юридически лица и гражданите на държавите-членки на ЕС в чужбина.
Законът, за който става дума, не е изготвен и приет все още от Народното събрание, но според Концепцията за него се предвижда задължителна застраховка „Помощ при пътуване” – която е условие за предоставянето на помощ на пътуващи граждани (право на консулско съдействие имат и дългосрочно пребиваващи в чужбина българи).

Авторски страници »

[16 ян. 2013 | No Comment | ]

Демонстрация до паметника на Патриарх Евтимий в София в знак на солидарност със стачкуващите работници от ВМЗ-Сопот

Авторски страници, история, политика »

[16 ян. 2013 | One Comment | ]

Лекцията на Спас Ташев за правния статус на Вардарска Македония и Беломорието през периода 1941-1944 г. събра на 15 януари т.г. членовете на Студентския дипломатически клуб към СУ “Св. Климент Охридски”.
Лекторът призна, че той самият е изненадан, че събития със 73-годишна давност могат да имат актуално значение и да бъдат активно интерпретирани и използвани в дипломацията. Тази констатация се отнася не само за отношенията между България и Р. Македония, но темата започва да присъства на редица международни форуми.

Авторски страници »

[16 ян. 2013 | No Comment | ]

Генерално консулство на Р. България в Чикаго, съвместно с Търговското аташе на Р. България във Вашингтон, подготвя програма за съдействие на компании, които искат да внасят български продукти и стоки в щатите от Средния Запад на САЩ.

Е-Списание »

[16 ян. 2013 | No Comment | ]

Всяка година в продължение на три десетилетия, по случай рождения ден на Тодор Живков, месец септември е бил време на „особена официална обществена и държавна тръпка на благоговеене”, но всъщност кулминацията на тези мистични изживявания са били месеците септември на годините 1961, 1971 и 1981 г., които са характерни с пищните си юбилейни банкети и тържествени събрания в цяла България, подробно отразявани на всички страници на „свободния” комунистически печат и в емисиите на радиото и телевизията. На 07 септември 1981 г., по случай неговия 70-годишен „юбилей”*, наред с традиционните държавни отличия не само на България, но включително и на държавите от т.нар. „социалистически лагер”, Тодор Живков бе получил един необичаен дотогава за „живите легенди” подарък – бюст-паметник в родния му град Правец.

Избрано »

[16 ян. 2013 | No Comment | ]

В онези начални години на шистовия бум почти никой не искаше да чуе за проблемите, породени от този бум – например за нуждата от огромни водни количества за осъществяване на хидравличното разбиване, за крайно негативното въздействие върху климата на неконтролираните емисии на метан в атмосферата, за заплахата за грунтовите води поради неправилното циментиране и обшивка на газовите кладенци, за прекалено високото налягане в кладенците, за миграцията на газ от нови и изоставени кладенци, за неспособността на пречиствателните станции, занимаващи се с отпадните води, да се справят с производствената вода, за подземното инжектиране на отпадъчни води, за неправилния контрол на ерозията и седиментите и т.н., както и за нереалистичните прогнози относно доставките и цените, публикувани от добивните компании.