2023-03-20

Ден: 10.01.2013

Марси Рийс твърди в интревюто, че България е обхваната от тежка икономическа криза, а правителството ни било...