Home » българи зад граница, Е-Списание

Концепция за Закон за консулско съдействие и консулски услуги

2013.01.16 2 коментари
Spread the love

На сайта на българското Външно министерство е качена Концепция за Закон за консулското съдействие и консулските услуги, които българската държава предоставя на българските граждани, българските юридически лица и гражданите на държавите-членки на ЕС в чужбина. 

Законът, за който става дума, не е изготвен и приет все още от Народното събрание, но според Концепцията за него се предвижда задължителна застраховка „Помощ при пътуване” – която е условие за предоставянето на помощ  на пътуващи граждани (право на консулско съдействие имат и дългосрочно пребиваващи в чужбина българи). „Неспазването на изискването за наличие на сключена застраховка има за последица отказ за предоставяне на средства от българската държава, освен в случаите на предоставяне на социална помощ“, се казва в Концепцията.

В нея се предвижда и създаването на Регистър на пътуващи в чужбина българи. Вписванията в него ще са на доброволен принцип, но ако на лицето е предоставена финансова помощ в описани в текста на Концепцията случаи, това ще се вписва в регистъра задължително, „като се отразява дали съответните средства са възстановени от подпомогнатото лице“. Регламентацията в това отношение създавала и „законова основа за поддържане на такъв регистър от задграничните представителства“, се казва още в споменатата Концепция.

Следва целият й текст:

–––––––––––––––

Глава първа – Общи положения

Легални дефиниции на:

–  консулско съдействие;

–  консулско длъжностно лице –  забележка: предложението на работната група е всички задължения, свързани с оказването на консулско съдействие по този закон, да се отнасят и до почетните консули на Република България.

Кои субекти имат право на консулско съдействие:

–  българските граждани;

–  граждани на Европейския съюз – само при условията, посочени в този закон;

– лица, които освен българско гражданство имат и друго – ще бъде регламентирано правилото, че не се дължи консулско съдействие, когато поводът за него е възникнал в рамките на отношенията на лицето с другата държава на гражданството, освен в случай на драстични нарушения на правата на човека.

Глава втора – Консулски функции и услуги

Забележка: Предлагаме тази глава от закона да посочва по-общо услугите, които се предоставят от консулските длъжностни лица, а подробната им регламентация да се съдържа в наредба към закона.

Глава трета – Консулско съдействие в извънредни ситуации

Раздел първи – съдействие в случай на задържане или лишаване от свобода.

Раздел втори – съдействие в случай на злополука или внезапно възникнало тежко заболяване.

Раздел трети – съдействие в случай на смърт.

Раздел четвърти – съдействие на жертвите на насилствени престъпления.

Раздел пети – съдействие за издирване на български граждани в чужбина

Раздел шести – съдействие на лица, изпаднали в затруднено положение, т.е. нуждаещи се от финансова помощ. Условията и редът за предоставянето й се урежда в самостоятелна глава на закона – Глава трета.

Раздел седми – съдействие при кризи в чужбина, засягащи голям брой лица.

Глава четвърта – Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

В тази глава се регламентират:

Фонд за съдействие на българи в чужбина – предназначение и  бюджетни разпоредби. Средствата от фонда покриват само случаите на помощ при кризи и на предоставянето на индивидуална финансова помощ (вж. по-долу четвърто тире).

Задължителна застраховка „Помощ при пътуване” – условие за предоставянето на помощ  на граждани, които осъществяват пътуване (имайки предвид, че право на консулско съдействие имат и дългосрочно пребиваващи в чужбина българи). Неспазването на изискването за наличие на сключена застраховка има за последица отказ за предоставяне на средства от българската държава, освен в случаите на предоставяне на социална помощ. Рисковете, които се покриват от застраховката са: репатриране, тежко заболяване и необходимост от спешна медицинска помощ. Застраховката покрива пътните разходи по връщане до България и стойността на получената медицинска помощ. Когато лицата пътуват в чужбина с цел работа с посредничеството на фирми, задължението за сключване на застраховката е на фирмите-посредници, за тяхна сметка.

Предоставяне на социална помощ – предоставя се само на лица, които имат право на социална помощ по Закона за социалното подпомагане. Формата на помощта е само два вида: билет за завръщане до България или предоставяне на храна или други стоки от първа необходимост. Източник на средствата – фонд „Социална закрила” по Закона за социалното подпомагане.

Финансова помощ – предоставя се в случаите, когато лицето не е било задължено да се застрахова при пътуване, и добросъвестно се е оказало в затруднено положение (жертва на обир, изгубване на документи и пари).  В тези случаи помощ се предоставя при условие на попълване на документ, който е основание за събиране на вземането като публично (а не по частно-правен ред).

Глава пета – регистър на пътуващи в чужбина българи – вписванията в него са на доброволен принцип, но ако на лицето е предоставена финансова помощ в една от горепосочените форми, това се вписва в регистъра задължително, като се отразява дали съответните средства са възстановени от подпомогнатото лице. Регламентацията създава законова основа за поддържане на такъв регистър от задграничните представителства.

Глава шеста – съдействие на граждани на ДЧ на ЕС. Забележка: съдържанието на тази глава е обусловено бъдещото приемане на Директивата на Съвета на ЕС по консулска защита на непредставени граждани на ЕС в трети страни, като все още не е уточнен финансовият механизъм на възстановяване на средствата между ДЧ. Затова до приемането на директивата  тази глава няма да бъде разработвана от работната група.

Основни нови моменти в така очертаната концепция на закон са въвеждането на задължителна застраховка „Помощ при пътуване” и регламентирането на нов вид социална помощ, която се предоставя на затруднени граждани в чужбина.

Мнения и предложения могат да се изпращат на електронна поща [email protected]

В следващ етап проектът за Закон за консулски услуги и консулско съдействие ще бъде публикуван и на пратформата за обществени консултации http://www.strategy.bg

2 Comments »

 • Любо said:

  „лица, които освен българско гражданство имат и друго – ще бъде регламентирано правилото, че не се дължи консулско съдействие, когато поводът за него е възникнал в рамките на отношенията на лицето с другата държава на гражданството“

  Т.е. Николай Младенов иска да въведе две категории български граждани. Сигурно ще трябва да доказваме, че нямаме двойно гражданство за да ни издават паспорти и лични карти? А в Конституцията пише че всички БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ където и да се намират, имат равни права и задължения. За какво служи тогава тази Конституция?

 • Mariana said:

  „Проектът на МВнР на Закон за консулското съдействие е отворен за обществени консултации

  Предложеният от МВнР проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги вече е на следващ етап от процедурата по приемането си. Той е публикуван в платформата за обществени консултации http://www.strategy.bg .

  До 28 февруари 2013 г. всеки ще може да даде своите коментари, препоръки и предложения по концепцията за нов механизъм за консулска помощ и услуги, които българската държава предоставя на българските граждани, българските юридически лица и гражданите на държавите-членки на ЕС в чужбина. Целта на предлагания законопроект е максимално ясно да бъдат разписани ангажиментите, които държавата има, както и какво могат да очакват и да изискват гражданите. В този период МВНР ще направи и срещи със заинтересувани групи по предлагания законопроект – граждански организации, бизнес асоциации и други.

  Законопректът за консулското съдействие и консулските услуги е поредната стъпка от страна на МВнР, която цели да отговори на нуждата от нов тип отношение към българските граждани в чужбина. В края на миналата година МВнР пусна в действие и услугата „Пътувам за”, която улеснява гражданите при техните пътувания зад граница.

  14 февруари 2013 г.

  Дирекция „Информация и ситуационен център“
  Министерство на външните работи“

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.