2024-04-15

Ден: 07.01.2013

Ерозията на държавността, която течеше през целия период на прехода, през последните три години премина в ново...
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”,...