2024-04-14

Ден: 28.01.2013

Управителят на Фонд “Научни изследвания“ Христо Петров е подал оставка след приключването на проверката на Инспектората на...