2023-10-04

Ден: 11.10.2012

Яростния антикомунизъм тук се явява главна пречка. В неговата самоуверена природа изпъква просташко самоотричане от Родината, неизбежно...