2024-06-15

Ден: 11.10.2012

Яростния антикомунизъм тук се явява главна пречка. В неговата самоуверена природа изпъква просташко самоотричане от Родината, неизбежно...