2024-02-23

Ден: 08.10.2012

Ние не приемаме поканени емигранти да говорят вместо избрани представители на българите, живеещи в чужбина. Но на...