2023-02-01

Ден: 24.10.2012

Според съобщение от Българското генерално консулство в Чикаго, срещата на представители на чикагското кметство с българската общност...