2023-12-05

Ден: 26.10.2012

Комисията по досиета ще проверява и огласява т.нар. кредитни милионери за принадлежност към структурите на бившата Държавна...