2024-07-17

Ден: 07.10.2012

В сезоне 2007-2008 годов нью-йоркская Метрополитен-опера впервые в мире решилась на прямые трансляции своих спектаклей по всему миру....
Лидерът на „Атака" и цялата парламентарна група са в Москва на собствени разноски, за да вземат участие...
Пълен текст от изказването на Петранка Стаматова - вицепрезидент на Българо-американската асоциация пред гостите на седемнадесетия фестивал...
След предстоящите срещи с представители на Държавната агенция за българите в чужбина и сесията на Българо-американската асоциация,...