Home » Archive

Articles Archive for 1 октомври 2012

Авторски страници, литература »

[1 окт. 2012 | No Comment | ]

Не е имало,
няма да има
от това по-велико знамение:
Свободата крачи заканително,
статуите си самичка разрушава,
поругава всички свои символи…

In English »

[1 окт. 2012 | No Comment | ]

An excerpt from Andy Greenberg’s This Machine Kills Secrets: How WikiLeakers, Cypherpunks, and Hacktivists Aim To Free the World’s Information.

Избрано »

[1 окт. 2012 | No Comment | ]

Драги ми Станишев,
Силата на реалното и силата на възможното условие Вие да станете председател на ПЕС ми дава сериозен повод да се обърна към Вас с този материал.
Като социалдемократ, съосновател на първата социалдемократическа фракция в БСП, прераснала впоследствие в партия, не мога да не Ви попитам как ще промените себе си, за да приемете социалдемокрацията като действена политика, а не като лозунг. Досега тя бе лозунг, способ за манипулация или някакъв ход за поевропейчването на Българската социалистическа партия. Утре социалдемокрацията е реалност за Вас и като председател на ПЕС ще бъде неотменната ваша ангажираност да втълпите на гаулайтерите в БСП друга посока.

Избрано »

[1 окт. 2012 | One Comment | ]

Съществува едно привидно противоречие, което всъщност не е никакво противоречие.
Или ако все пак го има, то по никакъв начин не е там, където повечето българи го виждат.

Ботев пише срещу турското робство и турците. И ги проклина. И робството и турците.
Турско робство, обаче, не е имало. Нито в буквалния, нито в историческия смисъл на думата. Имало е в иносказателния смисъл. Иго.
Но не става въпрос и за присъствие, както го наричат някои.