2024-03-04

Seal of Biliteracy

След двегодишни преговори на Българското генерално консулство и Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Лос...
Федералният окръг Колумбия призна българския като чужд език в дипломите за средно образование. Департаментът по образование на...
Департаментът по образование на щата Мериленд информира Посолството на България във Вашингтон за решението си да включи...