Home » Авторски страници, българи зад граница

Seal of Biliteracy. Четвърти изпит по български език в Чикаго

2018.09.01 Няма коментари
Spread the love

Четвъртото издание на изпита по български език по програмата „Печат за двуезичност” (Seal of Biliteracy) ще се състои на 6 октомври 2018 г. в училище „Джон Атанасов” (Oakton Community College). Подробна информация за изпита – в съобщението по-долу.

Радостен съм да информирам, че училищен район № 214 (SD214) в Илинойс, където до миналата година не признаваха програмата Seal of Biliteracy, от 1 юли 2018 г. вече признават програмата. Така че, всички ученици от този район (доколкото ми е известно броят на българските ученици тук е най-голям), ще могат да получат официално сертификата си в края на учебната 2018-2019 г., в рамките на официалните тържества, които гимназията/училищния район провеждат.

По време на настоящата сесия (6.10.2018 г.) за първи път ще проведем изпит по български език и в Детройт (Мичиган). Организатор е местното съботно-неделно училище „България” с директор г-жа Даниела Начева – благодарим за инициативността и желаем успех и на Мичиган!

Иван Анчев,

Генерален консул на Р. България в Чикаго

 

СЪОБЩЕНИЕ

Четвърти изпит по български език

ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС

(ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN)

.

Уважаеми директори, учители, ученици и родители,

След като в началото на 2017 г. щатското министерство на образованието в Илинойс прие българския език като част от програмата Seal of Biliteracy – https://www.isbe.net/Documents/assessment-list.pdf, Ви съобщaвамe, че четвъртият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на 6 октомври 2018 г. в българско училище „Джон Атанасов”, 1600 Еast Golf Road, Oakton Community College, Des Plaines, IL 60016, в 10.30 часа (начало на регистрацията 9.45 ч.).

НОВО! Освен за зрелостници, изпитът е открит и за ученици от 5-и и 8-и клас, от държавните училища в гр. Чикаго (Chicago Public Schools CPS) за получаване на Seal of Biliteracy Pathway Award. За явяването на тези ученици няма други ограничения и изисквания. Нивото на владеене за 5 клас е А1, за 8 клас – А2. Tестовете се администрират от ДЕО (Департамент за езиково обучение) към Софийски университет „Св. Климент Охридски” и са признати от образователното министерство на щата Илинойс.

Повече информация относно програмата Seal of Biliteracy Pathway Award може да прочетете тук: http://cps.edu/Pages/SealofBiliteracy.aspx

 

Изисквания към кандидатите-зрелостници за Illinois Seal of Biliteracy:

– Да са регистрирани към датата на провеждане на изпита (06.10.2018 г.) в държавно средно училище (Public High School) на територията на щата Илинойс и да завършват средното си образование през 2019 г. (High School Senior Graduates).

– Да притежават ниво на владеене на английски език с резултат над 21 точки на АСТ тест и 540 точки на SAT тест, в частта по английски език и литература (ELA). За справка или евентуална промяна на тези изисквания – https://www.isbe.net/Pages/Illinois-State-Seal-of-Biliteracy.aspx

ВАЖНО! Поради автономността на всеки училищен/образователен район (School District) в щата Илинойс, кандидатите следва сами да се информират за изискванията и сроковете на своя училищен район/School District, относно удостояването с Печат за двуезичност върху дипломата за средно образование.

Всички успешно издържали изпита кандидати ще получат удостоверения за владеене на български език на съответното ниво, съгласно Европейската езикова рамка, които може да им послужат и за други цели.

 

Всеки желаещ да се яви на изпит спазва следната процедура:

  1. Подготвителен етап

а/ Регистрация в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/. Регистрацията съдържа следните стъпки:

– След натискане на „Вход” (горе вдясно в сайта) кандидатът попълва собствено потребителско име (User Name) и парола (Password). Важно е те да бъдат запомнени от кандидата, което осигурява безпроблемно влизане в платформата по време на изпита.

– Натиска се „Вход” (под паролата), след което се появява форма за регистриране в сайта (но не в изпита!!!), в която задължително се попълват полетата, маркирани със звездичка.

Регистрацията в сайта дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове. Примерните и диагностичните тестове за определяне на нивото на владеене на български език се намират в модула „Тестиране на знанията по български език като чужд“ на началната страница –
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=47 и http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=48 .

ВАЖНО: Регистрацията в сайта НЕ е регистрация за изпита!

б/  След окончателно взето решение за явяване на изпит кандидатът заплаща таксата за изпита по банков път и сканира и платежния документ.

  1. Регистриране за изпита

С потребителското си име и парола кандидатът влиза в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/. На началната страница отваря модула Изпит по български език по програмата Seal of Biliteracy. В него попълва Регистрация за изпит по български език по програмата Seal of Biliteracy.

В тази Регистрация се попълват всички полета и се качва лична снимка, която ще бъде отпечатана на удостоверението и сканираното копие на платежния документ.

В  рамките на 2 работни дни след регистрацията администраторът от ДЕО-СУ се свързва по и-мейла с всеки кандидат за потвърждаване на регистрацията и инструция за изпита.

ВАЖНО: Регистрацията за изпита приключва 27-ми септември!

 

Изпитна процедура:

Четвъртият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на 6 октомври 2018 г. (събота) в българско училище „Джон Атанасов” (помещаващо се в Oakton Community College) на адрес: 1600 Еast Golf Road, Des Plaines, IL 60016. Начало на изпита – 10.30 часа. Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски” (ДЕО – СУ).

ДЕО – СУ предлага изпитни тестове за нивата А1-С1 по Общата европейска езикова рамка. Изпитните тестове отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ.

АЛТЕ е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. Организацията е изработила описанието на уменията по Общата европейска езикова рамка, по която се тестират езиковите знания в цяла Европа. Членове на АЛТЕ са най-известните европейски институции за езиково сертифициране като Cambridge English Assessment (Великобритания), Goethe Institut и TestDaF Institut (Германия), CIEP (Франция), Insituto Cervantes (Испания) и др. – общо 34 на брой. От България единственият пълноправен член на АЛТЕ е Департаментът за езиково обучение.

Във връзка с това Illinois State Board of Education е одобрил изпитните тестове на ДЕО за включване на българския език в програмата Seal of Biliteracy.

Минималното ниво, което кандидатите от 12 клас следва да покрият, съобразно изискванията на щата Илинойс (Illinois State Board of Education – ISBE), е В1. Това е  изискването и за другите европейски езици, влизащи в програмата.

За учениците  от 5-и клас минималното ниво е А1, а за учениците от 8-и клас – А2.

Изпитът се състои от две части – устен изпит (включва и слушане с разбиране) и писмен изпит (включва слушане и четене с разбиране, както и създаване на писмени текстове по определена тема), за които се поставят две отделни оценки, които формират общата оценка от изпита.

Устният изпит се провежда от сертифициран екзаминатор, намиращ се в България, в онлайн разговор с кандидата по Skype. Разговорът се записва и съхранява като документ от изпита. Продължителността на устния изпит е около 20 минути максимум за кандидат.

Писменият изпит се провежда онлайн чрез изпитната система на ДЕО – СУ, базирана върху Moodle. Изпитът включва тестови задачи, които се оценяват автоматично, и писмена продукция, която се оценява от сертифициран екзаминатор. Продължителността на писмения изпит е между 2 и 4 часа в зависимост от нивото.

МНОГО ВАЖНО: Задължително е преди изпита всеки кандидат да направи диагностичните тестове за съответното ниво, както и теста за техническа съвместимост .

 

Изпитна такса

Изпитната такса е 100.00 щатски долара на кандидат. Таксата за издаване на сертификата от ДЕО – СУ и изпращането му с куриерска служба до САЩ е 15 долара. Сертификатът се издава на двата езика – английски и български. Общата сума от 115.00 долара трябва да бъде преведена до 27-ми септември 2018 г. по банковата сметка на ДЕО – СУ, както следва:

Beneficiary Bank and Address:

BULGARIAN NATIONAL BANK

CENTRAL BRANCH

1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA

BIC/SWIFT: BNBGBGSD

или

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Пл. “Ал. Батенберг” 1000

София

Beneficiary Account Number:

IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01 partida DEO (непременно да се напише)

Изпит по български език на ……….. (име на кандидата/Fees for Bulgarian examination for …***……..(candidate’s name or list of candidates’ names)

Таксата за изпита може да се преведе и в левова равностойност от местна банка в България или да се заплати в касата на ДЕО – София, ул. „Коста Лулчев” № 27.

Организацията-домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за квестори, наеми за класни стаи, интернет и други консумативи. В Чикаго тази допълнителна такса е 35.00 долара, платими на организаторите в деня на изпита. Способът на заплащането е с чек.

В деня на изпита регистрираният ученик следва да носи документ за самоличност със снимка, като се яви 40 минути преди обявения час за получаване на инструкции. Желателно е използването на личен компютър или лaптоп с инсталирана кирилица, мишка, уеб-камера, микрофон и слушалки.

За повече информация можете да се обръщате на и-мейл адреси: [email protected] или [email protected].

Пенка Михайлова, координатор на изпита в София – e-mail: [email protected]; тeл +359 884 730 366

Боянка Иванова, координатор на изпита в Чикаго: [email protected]; тel. 1(773) 817 9917

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

Генерално консулство на Р. България в Чикаго

———————————————————————————————————————————————————–

* Генералното консулство на Р. България подпомага институционалните взаимовръзки между българската общност и училищните власти на щата Илинойс. ГК – Чикаго не е страна във взаимоотношенията между кандидата за полагане на тест и изпитващия орган в България. Финансовите взаимоотношения между кандидата за полагане на тест, администриращите провеждането на изпита в САЩ български училища и изпитващия орган в България са от частно-правен характер, като ГК – Чикаго не е страна по тези взаимоотношения и не е арбитър при възникнали спорове.

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.