2024-07-12

Ден: 04.07.2024

Гети Вила е мястото, където от 06.11.2024 г. до 03.03.2025 г. най-ценните експонати от големите тракийски съкровища...